27 June 2008

Huset vårt - inngangspartiet.



To bilder fra inngangspartiet av huset vårt!